Påskpromenaden

2017-04-17
  /   Okategoriserade

Ett stort tack till alla som besökte oss under påsken!

kyckling-glad-pc3a5sk

Vinnare av presentkort blev

1:a pris 750 kr             Greger Thornell

2:a pris 500 kr            Crista Wadsten

3:e pris 250 kr             Anders Olsson

Frågornas rätta svar

1. Åbyfjorden flyter i riktning sydväst till nordost

2. Texel är gårdens fårras

3. Stenströms har en egen skjortfabrik i Estland

4. De första redogörelserna för hur ölbryggning gick till kommer från mellanöstern

5. Lind, hägg och lönn är alla ädellövträd

6. Sand är större jordpartiklar än mjäla och ler

7. Harris Tweed väver man på (Yttre) Hebriderna

8. Oyster var Rolex första vattentäta klockmodell

9. Nordens Ark invigdes 1989

10. Rudyard Kiplings citat” En kvinnas gissning är som regel mer korrekt än mannens tvärsäkra påstående.

Ekstocken vägde 116 kg