Om Hjortsberga Säteri

I det sörmländska insjö-och herrgårdslandskapet sydväst om Järna ligger Vårdinge. Socknens utbredning har troligen varit ungefär densamma sedan medeltiden: I norr sjön Yngern, i nordost skogsområdet Järnahedern, i söder Långsjön och i väster sjöarna Sillen och Frösjön. Vårsdinge är en typisk Sörmlands socken som har en omväxlande och vacker natur med skogar och berg i norr, åkrar och fält i söder.

Hjortsberga är ett gammalt säteri och var tidigare den största gården i vårdingesocken. Från 1683 tillhörde Hjortsberga släkten Lovisin som även ägde en rad egendomar i närliggande socknar.

Idag ägs och drivs Hjortsberga av familjen Printzsköld. Gården består av skogsbruk och jordbruk samt nu också en butik.

Butiken är öppnad i en del l av den stora Ladugården som är ritad av den kände arkitekten för lantbruksbyggnader, Charles Emil Löfvenskiöld.

 Butiken öppnades 29 augusti 2015. Vi finns längs väg 57 mellan Gnesta och Mölnbo, följ vit skylt "Butiken på Landet" från väg 57 ca 1 km.

Till höger kan du se våra öppettider och kontaktuppgifter.

Välkommen på ett besök!

Öppettider
Onsdag-Torsdag 12-18
Fredag 12-17
Lördag 11-15

Kontaktuppgifter
Tel. 070 347 00 00
suzanne.printzskold@gmail.com